Далучайся да нас!

Ніхто не дасканалы і кожны можа зрабіць няшмат, але разам мы зможам назаўсёды змяніць беларускую палітыку

Зялёныя хочуць грамадства, у якім мы жывем добра

Калі звыклы ўклад жыцця пахіснуўся і людзі губляюць як сродкі да існавання так і бяспеку, нам трэба быць моцнымі. Многае змянілася. Выратаванне жыццяў, здароўя і фінансаў патрабуе тэрміновых дзеянняў, і свет пасля кароны ўжо не будзе такім, як раней.

Даведайцеся больш пра наша бачанне палітыкі

Сярод іншага, мы факусуемся на ўмацаванні правоў чалавека, барацьбе са зменай клімату, стварэнні добрых працоўных месцаў, пашырэнні правоў і магчымасцяў моладзі і пабудове дэмакратычнай Беларусі.

Цэнтральнае месца ў шэрагу Зялёных каштоўнасцяў займае адказнасць за біясферу. Грамадства і планета, на якой мы жывем залежыць ад экалагічных рэсурсаў і здольнасці іх да аднаўлення. Чалавек нясе ключавую адказнасць за іх захаванне і падтрыманне перад будучымі пакаленнямі.

 

Зялёныя рашуча абараняюць патрэбу чалавека і грамадства ў цэлым жыць у добрых экалагічных умовах. Мы падтрымліваем біялагічную разнастайнасць і мусім змагацца з глабальным пацяпленнем. Гэтых мэтаў магчыма дасягнуць шляхам выкарыстання аднаўляльных рэсурсаў і скурпулёзнага захавання неаднаўляльных, адказнай палітыкай у дачыненні да захоўвання біялагічнай разнастайнасці. Толькі чалавек можа вырашыць пытанне якім паветрам будзе дыхаць ён і яго нашчадкі, толькі чалавек можа забяспечыць біялагічную разнастайнасць у экалагічных зонах і толькі чалавек нясе адказнасць за большасць экалагічных катастроф, якія адбываюцца па ўсёй планеце. Пытанні сучаснай эканамічнай карысці Зялёным падаюцца другаснымі ў параўнанні з карысцю захоўвання і абароны кожнай формы жыцця на нашай планеце, кожная з якой мае сваю ўнікальную каштоўнасць і прыгажосць.

 

Мы перакананыя, што ўсе людзі, незалежна ад полу, ўзросту, сэксуальнай арыентацыі і ідэнтычнасці, этнічнага паходжання і фізічных недахопаў з’яўляюцца роўнымі, маюць права на ўласны выбар і на абарону гэтага выбару, на свабоднае самавыяўленне і выбар усласнай мадэлі жыцця, калі яна не перашкаджае жыццю іншых. Гэтая свабаода ахоплівае сацыяльнае, культурнае, інтэлектуальнае ідухоўнае вымярэнні жыцця чалавека.

Зелёныя дабіваюцца развіцця інстытуцыйных структураў, якія гарантуюць жанчынам раўнапраўе дома, на працы, дзяржаўнай і грамадскай службе і г.д. Мы хочам стварыць умовы для гарманізацыі сямейных і прафесійных адносін для абодвух полаў.

Адной з каштоўнасцяў чалавечага грамадства з’яўляецца разнастайнасць. Гісторыя ўсіх чалавечых грамадстваў была гісторыяй барацьбы і сінтэзу разнастайнасцей. Разнастайнасць не толькі каштоўнасць, але і перадумова развіцця. Барацьба за захоўванне разнастайнасці — гэта барацьба супраць непамяркоўнасці, аўтарытарызму і за неабходныя крыніца натхнення і абнаўлення. 

Чалавечая разнастайнасць мае некалькі вымярэнняў па розных адзнаках: гендарным, сацыяльным, культурным, духоўным, філасофскім, рэлігійным, лінгвістычным, эканамічным, этнічным, сэксуальным, рэгіянальным. Яны могуць быць выяўлены як адным чалавекам, так і сацыяльнымі групамі. Мы захоўваем гэту разнастайнасць.


Мы лічым, што толькі гарантаванне кожнаму роўнага доступу да адукацыі, аховы здароўя, працы, удзелу ў кіраванні можа быць падставай для ўстойлівага развіцця грамадства і пераадолевання сацыяльных канфліктаў. Асноўнай перашкодай для гэтага з’яўляецца сацыяльная і эканамічная няроўнасць. Менавіта таму, необхадныя інстытуцыянальныя гарантыі роўнага доступу да гэтых дабротаў, абарона правоў тых, каму патрэбная гэтая абарона і падтрымка тых, хто недасягае па тым, ці іншым прычынам необходнага ўзроўню для забеспячэння доступу да гэтых дабротаў.

Справядлівасць мусіць быць накіраваная на ўсі пакаленні. Грамадства павінна быць удзячна старым за тое, што яны захавалі і пабудавалі і павінна памятаць, што “мы толькі запазычылі гэты свет у нашых дзяцей”. Адказныя і справядлівыя адносіны паміж пакаленнямі складаюцца з абавязкаў старога пакалення перадаць экалагічную, сацыяльную і культурную спадчыну ва ўстойлівым стане, а таксама абавязкі маладога пакалення клапаціцца пра старэйшае пакаленне. Неабходна гарантаваць паўнаварты ўдзел усіх пакаленняў у жыцці грамадства.

Мы ўпэўнены, што роўнасць людзей прадугледжвае таксама і іх роўнасць у прыняцці рашэнняў, у тым ліку і кіроўных. Мы лічым, што формула “усё для народу, усё праз народ” застаецца актуальная і сёння. Менавіта таму працэсы прыняцця рашэнняў павінны быць празрыстымі, усеабднымнымі, даступнымі і зразумелымі для простых грамадзян, гарантуючымі роўнасць і магчымасць удзела кожнага. Радыкальныя змены, неабходныя для ўстойлівага развіцця, патрабуюць, каб усе неслі салідарную адказнасць, а цяжар справядліва размяркоўвалася паміж усімі.

Мы ня лічым, што дэмакратыя зводзіцца да прадстаўнічай дэмакратыі, а адзіным механізмам прадстаўнічай дэмакратыі з’яўляюцца выбары. Мы з’яўляемся прыхільнікамі наўпроставай дэмакратыі, прадстаўлення праз жэрабя і іншыя спосабы здзяйснення дэмакратыі.

Мы лічым, што дэмакратыя павінна ахопліваць ня толькі палітычную, але і эканамічную сферы. Удзел працаўнікоў у кіраванні прадпрыемствамі з’яўляецца такой жа арганічнай формай дэмакрытыі, як і ўдзел грамадзян у кіраўніцтве краінай.

Нескарыстанне гвалту з’яўляецца ключавым аспектам філасофскага падмурка Зялёнай тэорыі і нашага падыходу да ўсіх праблем. Даўгачасны развязак кожнага канфлікту паміж індывідамі, сацыяльнымі групамі ці дзяржавамі не можа быць забяспечаны з ужываннем гвалту. Базавы Зялёны прынцып складаецца ў тым, што сродкі дасягнення мэты павінны быць сумяшчальныя з мэтай. Такім чынам, палітычны пошук справядлівасці і свету няможна ўжыццяўляць гвалтоўнымі метадамі.

Гвалт – гэта не толькі пра фізічны гвалт. Дзеянні чалавека і глабальныя эканамічныя структуры могуць пазбавіць людзей іх грамадзянскіх праў і ўзмацніць сацыяльную несправядлівасць. Беднасць з’яўляецца самай здрадлівай формай гвалту. Для выкаранення беднасці мы падтрымваем міжнародныя арганізацыі, што імкнуцца да эканамічнай справядлівасці і ставяць ў прыярытэт існаванне людзей і іх бяспеку, а таксама злучаныя глабальнымі абавязаннямі па абароне праў чалавека.

Што да ўзброеных канфліктаў, мы перакананы, што працяглае выкарыстанне войска ці паліцыі не можа быць паспяховым. Зялёныя хочуць бачыць менш за вайсковае ўмяшанне і больш за ўжыванне канцэпцыі грамадзянскай вонкавай палітыкі і грамадзянскай палітыкі бяспекі. Гэта патрабуе развіцця магутных прылад прадухілення канфліктаў і грамадзянскага вырашэння канфліктаў.

Пашырэння міжнародных эканамічных і палітычных сувязяў — глабалізацыя — выносіць шэраг праблемаў на міжнародны ўзровень. Сёння рашэннямі асобных урадаў ужо немагчыма вырашыць сацыяльныя і экалагічныя праблемы: ствараючы неспряльныя ўмовы для брудных вытворчасцяў і абараняючы правы наёмных працаўнікоў урад можа сутыкнуцца з “бегствам капіталу” і брудныя вытворчасці будуць атручваць паветра, воды і зямлю ў суседняй дзяржаве, капітал ня будзе плаціць падаткі, а правы працаўнікоў будуць парушаныя ў іншай краіне.

Дзеля гэтага толькі пашыраная міжнароднае супрацоўніцтва і глабальная салідарнасць можа вырашыць шэраг праблемаў і забяспечыць устойлівае развіццё для грамадства ў цэлым. Мы лічым, што падмуркам для міжнароднага супрацоўніцтва з’яўляецца прыхільнасць ідэям салідарнасці, устойлівага развіцця і правоў чалавека, а таксама лічым, што глабальнае супрацоўніцтва павінна ісці ня толькі з урадамі, але і з грамадствамі, грамадзкімі арганізацыямі, НДА і г.д. для дасягнення агульных мэтаў.

Галоўнай мэтай Зелёных з’яўляецца ўстойлівае развіццё грамадства і эканомікі, якое выражаецца ў адказнай палітыцы ў дачынненні да навакольнага асяроддзя і чалавека. Іншыя палітычныя партыі і рухі могуць прызнаваць і прызнаюць важнасць пытанняў экалогіі, але мы лічым, што іншыя пытанні немагчыма вырашыць канчаткова без вырашэння пытання ўстойлівага развіцця. Адказны падыход да навакольнага асяроддзя, волі, справядлівасці, разнастайнасці і невыкарыстання гвалту, пытанні вызвалення чалавека мы разглядаем як узаемазлучаныя і неадлучныя адзін ад аднаго.

Пачаўшы барацьбу за ўстойлівае развіццё ў сваёй краіне мы робім крок да міжнароднай барацьбы і міжнароднай салідарнасці ў дасягненні гэтай мэты.

Навіны, заявы і рэзалюцыі

Навіны

Наконец то они заткнуться или как власти “отменили” Орхусскую конвенцию

Вчера власти РБ подписали указ о прекращении участия нашей страны в Орхусской конвенции, призванной гарантировать информирование и участие общественности в принятии решений связанных с вопросами окружающей среды. Это

Навіны

3 июля — День Освобождения

Пока официоз вовсю склоняет слово«независимость», грозит иностранным государствамнепонятным оружием и говорит о «переходенацизма в фашизм», мы отмечаем ДеньОсвобождения — символ окончаниячеловеконенавистнической пропаганды, окончаниявласти гестапо, SD, SS и прочих

Навіны

22 июня — день памяти жертв Великой Отечественной войны

22 июня ровно в 4 утра без объявления войны крупная европейская страна, возглавляемая фашистским диктатором и партией шовинистов, антисемитов и расистов, при поддержке своих союзников, сателлитов и квази-государств,

Навіны

Делегация Белорусской партии «Зелёные» принимает участие в 35-м Конгрессе Европейской партии Зелёные

Делегация Белорусской партии «Зелёных» принимает участие в 35-м Конгрессе Европейской партии Зелёных в Риге. В начале представители партии послушали выступления на панели «Энергетический кризис и энергетическая бедность в

С днём международной солидарности трудящихся!

Правящий класс в Беларуси ведёт неприкрытое наступление на основные права трудящихся, на независимые профессиональные союзы, на политические права и свободы, сворачивает социальные гарантии населению и усиливает поддержку репрессивного

Бліжэйшыя падзеі

Событие не найдено!
Загрузить ещё

Змагайся за свой горад разам з намі

Запрашаем выйсці на кантакт з намі актыўных гараджан, якія ведаюць горадабудаўнічыя праблемы свайго раёна і гатовы актыўна садзейнічаць іх вырашэнню, запусціць працэс пошуку прымальных для жыхароў свайго раёна горадабудаўнічых альтэрнатыў, размаўляць з суседзямі па раёне, збіраць подпісы, удзельнічаць у грамадскім абмеркаванні, ініцыяваць грамадскую экспертызу і іншае.
Калі гэта вы — звяжыцеся з намі!

Нашы партнёры

Ахвяраваць зялёным

Ваша ахвяраванне мае значэнне для абароны клімату і згуртаванасці